ראשון, אוגוסט 07, 2022

תוצאות

 

 

 

 

תאריך

10

קטמון ח

18

כפר עציון ח'

6.11

36

כפר עציון ט'

5

רעננה 1

11.11

19

בית שמש

17

מודיעין

17.11

13

כפר עציון ח'

15

רעננה 2

18.11

7

אפרת

12

קטמון ט

24.11

36

רעננה 2

15

קטמון ח

1.12

14

כפר עציון ח'

6

רעננה 1

2.12

29

כפר עציון ט'

7

קטמון ח

8.12

17

מודיעין

30

קטמון ט

15.12

16

אפרת

10

בית שמש

5.1

9

רעננה 1

35

קטמון ח

5.1

 

רעננה 1

 

רעננה 2

??

16

כפר עציון ח'

16

כפר עציון ט'

29.1

7

בית שמש

16

קטמון ט

19.1

20

אפרת

13

מודיעין

19.1

11

בית שמש

10

רעננה 1

3.2

18

אפרת

14

קטמון ח

9.2

25

כפר עציון ט'

19

רעננה 2

10.2

 

מודיעין

 

כפר עציון ח'

12.2

 

קטמון ט

 

כפר עציון ט'

26.2

 

מודיעין

 

רעננה 1

2.3

 

כפר עציון ח'

 

בית שמש

15.3

 

רעננה 2

 

מודיעין

22.3

 

אפרת

 

כפר עציון ט'

25.3

 

קטמון ח

 

קטמון ט

29.3

 

רעננה 2

 

בית שמש

29.3

 

אפרת

 

כפר עציון ח'

1.4

 

רעננה 1

 

קטמון ט

5.4

 

כפר עציון ט'

 

מודיעין

19.4

 

קטמון ח

 

בית שמש

26.4

 

אפרת

 

רעננה 2

4.5

 

קטמון ט

 

כפר עציון ח'

6.5

 

כפר עציון ט'

 

בית שמש

10.5

 

מודיעין

 

קטמון ח

24.5

 

אפרת

 

רעננה 1

25.5

 

רעננה 2

 

קטמון ט

31.5