רביעי, אוקטובר 20, 2021

 

תקנת הליגה

1.       כללי המשחק

 

1.1 כל המשחקים ישוחקו לפי כללי פדרציית הנטבול הבינלאומית אשר בתוקף בזמן המשחק, למעט משחק בו חלות תקנות ספציפיות.

1.2 נטבול ישראל תעשה כל מאמץ על מנת להבטיח כי כל התקנות הללו יתקיימו. אם תתעורר בעיה המחייבת שינוי כלשהו למשחק מסוים, יש להגיש בקשה באמצעות דואר אלקטרוני / WhatsApp לאחד מקציני נטבל ישראל לפחות יומיים לפני אותו משחק כדי לתת להם זמן לקבל החלטה. לא יתייחסו לבקשות שהתקבלו פחות מיומיים לפני המשחק האמור.

2.       רישום של שחקניות בקבוצה

2.1 כעקרון, מספר השחקניות בקבוצה אינו מוגבל. אך לפני תחילתו של משחק, ניתן לרשום עד 12 שחקניות.

2.2 כל מועדון רשאי לרשום יותר מקבוצה אחת והמועדון מחליט על הרכבה של כל קבוצה.

2.3 אם שחקנית לא יכולה לשחק מסיבה כלשהי, הקבוצה תשחק בהרכב חסר שחקניות או היא רשאית ללוות שחקנית שלא רשומה כשחקנית ליגה מאותו מועדון או ממועדון אחר. מספר המשחקים מוגבל לשניים עבור שחקנית כזו. מחיר השתתפותה הוא 50 ש"ח למשחק אחד או שניים. 

2.4 שחקנית בוגרת זכאית לשחק אם היא נולדה בשנת 2005 או לפני, כלומר היא חייבת להיות לפחות בת 16 שנים בנובמבר 2021.
שחקנית צעירה זכאית לשחק אם היא נולדה בין השנים 2006 ו-2008.

2.5 דמי הרישום לשחקנית בליגת הבוגרות הם 330 ש"ח. שחקנית שימלאו לה 16 בחלק הראשון של העונה רשאית להרשם לחלק השני של העונה עבור דמי רישום של 165 ש"ח.
 דמי הרישום לשחקנית בליגת הצעירות הם 250 ש"ח. שחקנית שנרשמת רק לחלק השני של העונה תשלם דמי רישום של 125 ש"ח.
דמי רישום של הליגה 
אינם ניתנים להחזרה, מכל סיבה. 

2.6 על השחקניות להירשם אצל הרכזת. בעם ההרשמה יש להסדיר:

- טופס הרשמה מלא עם פרטי השחקנית

- תשלום דמי הרשמה (שמכסה משחק בכל מגרש בארץ

- התו הירוק
  לפי הכללים הנוכחים כל שחקנית חייבת שיהיה לה אחד מהבאים:
  - תו ירוק תקף שישלח למנהלת הקבוצה בתחילת העונה

   בדיקת PCR שלילית עד 72 שעות לפני כל משחק
   בדיקה מהירה שלילית שתקפה עד 24 שעות לפני כל משחק

-  אישור על עמידה במבחן מאמץ רפואי לפי כללי חוק הספורט שפורסם על ידי מנהל הספורט. באחריות כל שחקנית לוודא כי מבחן המאמץ שלה מעודכן בהתאם לגילה כמפורט בכללים אלה. הרכזת אחראית לבדוק שהמבחן תקף לכל שחקניות הליגה שלה.

- תשלום דמי רישום לליגה

שחקנית שלא תעמוד בתנאים אלה לא תורשה לשחק.

2.7 כל שחקנית חייבת ללבוש את חולצת הליגה.

2.8 שחקניות אינן רשאיות לשחק במשחקי הליגה אם הן בהריון מעל 3 חודשים.

3. לו"ז הליגה

3.1 לוח הזמנים לעונה כולה יפורסם לפני תחילתה של העונה.

3.2 לליגת הבוגרות משחקים יתוכננו לרוב לימי חמישי בערב והם יתקיימו באולם הספורט במודיעין.

4. כדורים, סינרים ותלבושות

  4.1 במידת האפשר, נטבול ישראל תספק את הכדור למשחקים.

  4.2 כל השחקניות חייבות ללבוש סינרים עם ראשי התיבות של תפקידן על המגרש. כל קבוצה צריכה להביא סט נוסף של סינרים בצבע שונה כדי להבדיל בין הקבוצות.

5. רשימות הקבוצות

5.1 יש להגיש את רשימת שמות השחקניות לשולחן המזכירות לפני תחילתו של המשחק. הרשימה תכיל מינימום של שבע שחקניות שישחקו או שיישבו על הספסל.

5.2  השופטות יבדקו את ציפורני השחקניות ויוודאו שהשחקניות אינן עונדות תכשיטים. כל שחקנית תחתום על הרשימה לאחר שקבלה את אישורה של השופטת. אם שחקנית תגיע באיחור, היא חייבת לקבל את אישורה של השופטת כדי לעלות למגרש.

6. נוהל במגרש

6.1 רשאיות לשבת על ספסל הקבוצה 12 השחקניות הרשומות, המאמנת, מנהלת הקבוצה ובעלי תפקידים רשומים בלבד. שחקניות אחרות ומעודדים ישבו ביציע הצופים.

6.2 כל בעלי התפקידים הרשמיים אשר יושבים בשולחן המזכירות חייבים להישאר ניטראליים; הם אינם רשאים לתמוך בקבוצות המשחקות על המגרש.

6.3 כל קבוצה רשאית לבקש מראש שלא תותר נוכחות גברים במשחקים בהם היא משתתפת. כלל זה אינו חל על משחקי הגמר.

7. נקודות זכייה

7.1 נקודות תוענקנה כדלקמן:

- 5 נקודות לנצחון

- 3 נקודות לתיקו

- 2 נקודות לקבוצה המפסידה אם ההפרש בין מספר הגולים הוא פחות מ-5.

- נקודה אחת לקבוצה המפסידה אם היא מצליחה להשיג 50% או יותר ממספר הגולים של הקבוצה המנצחת.

7.2 רכזת המועדון אחראית כי הקבוצה שלה תגיע לכל המשחקים בזמנים הקבועים בלו"ז ולוודא ששחקניותיה מודעות לשעה/לתאריך של כל משחק. אי הופעה של קבוצה במועד שנקבע תביא לתבוסה 15-0 אוטומטית וניכוי של נקודה אחת. אי הופעה לשני משחקים ברציפות או שלוש פעמים בעונה תביא לפסילה מהליגה.

8. שולחן המזכירות

לכל משחק יהיה לפחות רשם תוצאות אחד ומודד זמן אחד.

9. שופטות

9.1 כל משחק יתנהל על פי כללי פדרציית הנטבול הבינלאומית. לכל משחק יהיו לפחות שתי שופטות.

9.2 החלטתה של שופטת היא סופית.

9.3 רכזת השיפוט אחראית על הקצאת השופטים למשחקי ליגת הבוגרות, לעדכון את השופטות בקבוצת WhatsApp ועל הוספת שופטות במהלך העונה במידת הצורך. כל מאמץ ייעשה בכדי להבטיח שיש לפחות שופטת אחת מכל קבוצת ליגה.

10. אחריות

10.1 נטבול ישראל והמועדון המארח לא ישאו באחריות כלשהי בגין אובדן או פגיעה אישית לשחקניות, בעלי תפקידים אוצופים.

10.2 נטבול ישראל לא תישא באחריות כלפי כל אדם, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק או נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, שנגרם בכל הנוגע לנושאים הכלולים בתקנות אלה, תקנות אלה אינן כוללות או מגבילות את חבותה של נטבול ישראל בגין כל נזק או נזק אישי שנגרם עקב רשלנותה של נטבול ישראל, רשלנות עובדיה או בגין הונאה.

10.3 כל המשתתפות מודות כי השתתפות בספורט נטבול כרוכה בסיכון לפציעה אישית ובהשתתפות בליגת נטבול ישראל, בין אם שחקנית, חברת צוות, פקידת צוות, פקידה אחרת או צופה, כל משתתפת עושה זאת על אחריותה.